Program

DVORANA A

Petak, 01.12.2023.

17:30 - 18:00 Registracija
18:00 - 18:15 Uvod u simpozij
K. Cvitkušić Lukenda, D. Miličić, B. Stanić, A. Ljubas
18:15 - 19:30 Izazovi u liječenju koronarne bolesti srca
Moderatori: D. Miličić, J. Šikić, A. Ielasi
18:15 - 18:30 Zatajivanje srca i akutni koronarni sindrom
K. Selthofer-Relatić (Osijek)
18:30 - 18:45 SCAD – izazovi dijagnostike i terapije
J. Šikić (Zagreb)
18:45 - 19:00 A Hybrid Approach Using Drug Coated Balloon and Drug-eluting Stent To Manage Diffuse Coronary Artery Disease
A. Ielasi (Milano)
19:00 - 19:15 Upotreba balona obloženog lijekom u bifurkacijskim lezijama
Đ. Prvulović (Rijeka)
19:15 - 19:30 Od AKS do CTO
B. Starčević (Zagreb)
19:30 - 20:00 Svečano otvaranje
19:30 - 19:45 Otvaranje
B. Miškić, J. Samardžić, M. Duspara
19:45 - 20:00 Razvoj invazivne kardiologije u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
K. Cvitkušić Lukenda (Slavonski Brod)
20:00 Večera

Subota, 02.12.2023.

09:00 - 10:15 Pristup dijagnostici i liječenju periferne vaskularne bolesti
Moderatori: M. Vrkić-Kirhmajer, K. Gabaldo, T. Krčmar
09:00 - 09:15 Vaskularni Ehlers-Danlos sindrom
M. Vrkić-Kirhmajer (Zagreb)
09:15 - 09:30 Endovaskularno liječenje kritične ishemije ekstremiteta – „Kada je utok dovoljan?“
Krešimir Gabaldo (Slavonski Brod)
09:30 - 09:45 Retrogradni tibijalni pristup u intervencijama na perifernim arterijama
T. Krčmar (Zagreb)
09:45 - 10:00 Trostruko A – crvena boja kardiološkog spektra
K. Štambuk (Krapinske Toplice)
10:00 - 10:15 Uloga ABI-a u planiranju i praćenju endovaskularnog liječenja
D. Mišković (Slavonski Brod)
10:15 - 10:30 Simpozij | AstraZeneca
Putokaz do uspjeha: Ažurirane ESC smjernice za akutno i kronično zatajivanje srca
K. Gabaldo (Slavonski Brod)
10:30 - 11:00 Pauza za kavu
11:00 - 12:15 Aritmologija – iskustva i perspektive
Moderatori: Š. Manola, I. Premužić-Meštrović, V. Velagić
11:00 - 11:15 Uvođenje i razvoj single shot metoda za izolaciju plućnih vena
V. Velagić (Zagreb)
11:15 - 11:30 Uloga oslikavanja u ablaciji strukturnih VT
N. Pavlović (Zagreb)
11:30 - 11:45 Ekstrapulmonalni targeti ablacije za fibrilaciju atrija
Z. Bakotić (Zadar)
11:45 - 12:00 Kad stvari krenu nizbrdo – elektrofiziologija iza „ zatvorenih vrata“
I. Premužić Meštrović (Zagreb)
12:00 - 12:15 Ablacija substrata u liječenju atipične undulacije atrija - prikaz slučaja
V. Mustapić (Krapinske Toplice)
12:15 - 12:35 Simpozij | Boehringer Ingelheim
R(E)volucija u liječenju zatajivanja srca
K. Cvitkušić Lukenda (Slavonski Brod)
12:35 - 12:50 Simpozij | Novartis
Leqvio – kako postići ciljne vrijednosti LDL-kolesterola
E. Margetić (Zagreb)
12:50 - 13:50 Ručak
13:50 - 14:35 Novosti u temeljnim znanostima
Moderatori: A. Čipak Gašparović, I. Gudelj, K. Cvitkušić Lukenda
13:50 - 14:05 Oksidacijski stres i antioksidacijski mehanizmi: veza između temeljnih i kliničkih istraživanja
A. Čipak Gašparović (Zagreb)
14:05 - 14:20 N-glikozilacija proteina u kardiovaskularnim bolestima
I. Gudelj (Zagreb)
14:20 - 14:35 Prediktivna vrijednost različitih biomarkera kronične upale povezanih s kardio-metaboličkom bolesti
Z. Bosnić (Slavonski Brod)
14:35 - 15:50 Akutni i kronični koronarni sindrom
Moderatori: E. Margetić, V. Radeljić, D. Zekanović
14:35 - 14:50 Mreža primarne PCI
Z. Babić (Zagreb)
14:50 - 15:05 Organizacija mreže primarne PCI u zapadnoj Slavoniji: Kako smo skratili vrijeme?
K. Cvitkušić Lukenda (Slavonski Brod)
15:05 - 15:20 Revaskularizacija u stabilnoj višežilnoj koronarnoj bolesti: kada i kome?
I. Hadžibegović (Zagreb)
15:20 - 15:35 Materijali i tehnike u hibridnom algoritmu kompleksnog CTO PCI kroz prikaz slučaja
M. Kovačić (Čakovec)
15:35 - 15:50 Ektatična žila i PCI
K. Gabaldo (Slavonski Brod)
15:50 - 16:10 Simpozij | Medtronic Adriatic
OnyxTruStar™ DES, dizajniran da vodi
J. Bulum (Zagreb)
16:10 - 16:30 Simpozij | Cordis
Prezentacija nove generacije drug-coated balona
Tom Gahleitner (Austrija)
16:30 - 17:00 Pauza za kavu
17:00 - 18:00 Hibridni tim u kardiovaskularnim bolestima
Moderatori: R. Bernat, J. Bulum, G. Dulić
17:00 - 17:15 Tko je kandidat za okluziju aurikule lijevog atrija – terapijska niša ili nešto više?
R. Bernat (Aachen, Njemačka)
17:15 - 17:30 10 godina TAVI programa u Kliničkoj bolnici Dubrava
D.Unić (Zagreb, Hrvatska)
17:30 - 17:45 Ekstrakcija sustava za elektrostimulaciju srca: indikacije i postupci
R. Matasić (Zagreb, Hrvatska)
17:45 - 18:00 Kardiokirurško liječenje komplikacija akutnog infarkta miokarda: postinfarktnog septalnog defekta i rupture slobodne stijenke lijevog ventrikla - naša iskustva s prikazom slučaja
G. Dulić (Osijek, Hrvatska)
18:00 - 18:15 Simpozij | Mark Medical
Penumbra Lightning 12 – Suvremeni pristup u intervencijskom liječenju plućne tromboembolije
T. Jakljević (Rijeka)
18:15 - 18:30 Simpozij | Abbott
Kompletna funkcijska procjena koronarnog protoka u CathLab-u današnjice
J. Bulum (Zagreb)
20:00 Večera

Nedjelja, 03.12.2023.

10:00 - 11:15 Interdisciplinarni pristup kardiovaskularnom bolesniku
Moderatori: M. Knežević Praveček, A. Lukenda, I. Bitunjac
10:00-10:15 Multidisciplinarni pristup u traženju transtiretinske amiloidne kardiomiopatije
M. Knežević Praveček (Slavonski Brod)
10:15-10:30 Tupa torakalna ozljeda aorte – prikaz dva slučaja
A. Lukenda (Slavonski Brod)
10:30 - 10:45 Srčani infarkt kao prediktor velikog B staničnog limfoma
H. Holik (Slavonski Brod)
10:45 - 11:00 Utjecaj SGLT2 inhibitora na kontrastom induciranu akutnu bubrežnu ozljedu u bolesnika podvrgnutih perkutanoj koronarnoj intervenciji
N. Moser (Slavonski Brod)
11:00 - 11:15 Anestezija kod kardiološkog bolesnika
I.Mirković (Slavonski Brod)
11:15 - 11:45 Pauza za kavu
11:45 - 12:00 Kardiovaskularna prevencija i protekcija
Moderatori: M. Vrsalović, I. Dunđer, A. Raguž
11:45 - 12:00 Polivaskularna bolest
M. Vrsalović (Zagreb)
12:00 - 12:15 Kardiovaskularni rizični čimbenici među bolesnicima s teškim mentalnim bolestima: pregled i uloga kardio-psihijatra u strategiji prevencije
S. Nadalin (Slavonski Brod)
12:15 - 12:30 Rezistentna arterijska hipertezija – pregled smjernica 2023.
N. Bukal Ćaleta (Slavonski Brod)
12:30 - 12:45 Koža i srce: što ih povezuje/razdvaja?
B. Kožul (Slavonski Brod)
12:45 - 13:00 Zatvaranje simpozija
13:00 - 14:00 Ručak

DVORANA B

Petak, 01.12.2023.

Simpozij medicinskih sestara

18:15 - 19:30 Značaj medicinskih sestara u invazivnoj kardiologiji
Moderatori: B. Stanić, I. Benko, Ž. Stojkov
18:15 - 18:30 Značaj i razvoj invazivnog kardiološkog laboratorija u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
R. Valenčak (Slavonski Brod)
18:30 - 18:45 Sigurnost bolesnika u invazivnom laboratoriju – indikator kvalitete
I. Benko (Zagreb)
18:45 - 19:00 Akutna tromboza stenta – uloga sestre
M. Jerković (Slavonski Brod)
19:00 - 19:15 Vensko krvarenje kao komplikacija nakon krioablacije: preliminarni rezultati
M. Stanković (Slavonski Brod)
19:15 - 19:30 Kvaliteta života kod bolesnika s transplantiranim srcem
I. Simić (Slavonski Brod)

Subota, 02.12.2023.

Simpozij medicinskih sestara

09:00 - 10:30 Kardiološki bolesnik u fokusu
Moderatori: R. Valenčak, A. Tuličić Mihelčić, M. Stanković
09:00 - 09:15 Uspješno izlječenje infektivnog ndokarditisa kod intravenskog ovisnika
A. Majetić (Slavonski Brod)
09:15 - 09:30 Zdravstvena njega bolesnika tijekom liječenja kardiotoksičnom kemoterapijom
V. Čizmić (Slavonski Brod)
09:30 - 09:45 Uloga sestre u liječenju hipertenzije
A. Crnjac (Slavonski Brod)
09:45 - 10:00 Učestalost kardiovaskularnih bolesti i rizičnih čimbenika za kardiovaskularne bolesti među zdravstvenim djelatnicima
A. Lukačević (Slavonski Brod)
10:00 - 10:15 Poboljšanje kvalitete života dijabetičara i odgoda kardiovaskularnih komplikacija
T. Smoljo (Slavonski Brod)
10:30 - 11:00 Pauza za kavu

Sastanci Radnih skupina Hrvatskog kardiološkog društva

11:00 - 12:30 Sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva
Moderator: E. Margetić
14:20 - 16:00 Sastanak Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva
Moderator: Š. Manola

Nedjelja, 03.12.2023.

Simpozij inžinjera medicinske radiologije

10:00 - 11:00 Simpozij inžinjera medicinske radiologije
Moderatori: M. Čizmić, M. Čeliković, A. Inđić
10:00 - 10:15 Prikaz desne koronarne arterije: standardna i modificirana metoda
A. Inđić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
10:15 - 10:30 Digitalna substrakcijska angiografija s ugljičnim dioksidom
A. Inđić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
10:30 - 10:45 Što učiniti kada se izmjenjuju dva različita ciklusa atipične undulacije atrija
M. Čeliković (Zagreb)
10:45 - 11:00 Ugradnja trajnog elektrostimulatora srca – iskustva regionalne bolnice
M. Čizmić (Slavonski Brod)